جهت همکاری با طراوت، ابتدا فرم را دانلود کرده و تکمیل کنید و پس از تکمیل، کلید تکمیل فرم را زده و فرم مربوطه را تکمیل و فایل دانلود شده را ضمیمه کنید و مراحل را انجام دهید.

فایل را دانلود کنید...

/

استخدام در طراوت

تبريز, ایران

جهت ارسال اطلاعات شخصی خود و موارد مورد نیاز شرکت جهت همکاری، می توانید فرم مربوطه را تکمیل کرده و پس از تکمیل به آدرس info@taravatco.com ایمیل و یا به شماره 34328539 – 041 فاکس نمایید.