تماس با ما

هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

صنایع غذایی آسیاشور (طراوت)
تبریز، شهرک صنعتی شهید سلیمی خیابان اصلی، 30 متری اول، نبش 20 متری شانزدهم
تبريز 41
ایران
041-34328910-5
info@taravatco.com
نقشه های گوگل